Câu đố về vật dụng:

Khi là sắt, khi là đồng
Khi nặng khi nhẹ, quả không dối người
Là quả gì?