Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Hồng Chung vang tiếng rền trời
Nơi nào có miếu “Trâu Vàng”, Kim ngưu?