Câu đố về đồ vật:

Hòn gì bằng đất nặn ra
Xếp vào lò lửa, nung ba bốn ngày
Khi ra da đỏ hây hây
Thân hình vuông vắn, đem xây cửa nhà?