Câu đố về thực vật:

Hoa xinh không nở ban ngày
Đến đêm mới nở, sương đầy cánh thơm
Là hoa gì?