Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa gì trắng xóa núi đồi.
Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?
(Là hoa gì?)