Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - lấp lánh trên trời
Bớt đầu - thành chỗ cá bơi hằng ngày.
(Là chữ gì?)