Câu đố về hoa:

Hoa gì mùi rất cay nồng
Lá hình mũ sắt, nặng lòng yêu quê?