Câu đố về hoa:

Hoa gì lộng lẫy oai nghiêm
Mọc lên từ giữa những lùm cây xanh?