Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa gì còn đợi còn chờ
Trả chưa thành giá, ỡm ờ, chờ lâu?
(Là hoa gì?)