Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Hồ nào trên đất cao nguyên
Quanh năm kể lể chuyện tình dở dang?