Câu đố hạt gì:

Hạt gì theo nước sông trôi
Lặng lẽ xây bồi đồng bãi bao la