Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cầu gì xa tít chân trời
Bảy màu rực rỡ không người nào qua?