Câu đố về động vật:

Hai chân bám chặt trên cây
Mỏ luôn gõ gõ suốt ngày tìm sâu.
(Là chim gì?)