Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Giữa đồng chiêm trũng mênh mông
Ba Đình căn cứ chống Tây, tỉnh nào?