Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Ai về Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bước lên Núi Lớn, ghé qua Chùa này
Trong chùa có tượng Phật Đài
Có tòa Bảo Tháp, dốc dài cao cao?