Câu đố về động vật:

Gầm vang núi rừng
Nhe nanh vồ mồi
Tự xưng chúa tể
Chẳng nể thấy mèo
Là con gì?