Câu đố tổng hợp:

Gà gáy ó o
Mặt trời ló dạng
Đố anh, đố bạn
Phải gọi buổi nào
Là buổi nào?