Chẳng đâu bằng chính nhà em
 
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
 
Có đàn gà mái hoa mơ
 
Cục ta cục tác khi vừa đẻ xong
 
Có bà chuối mật lưng ong
 
Có ông ngô bắp râu hồng như tơ
 
Có ao muống với cá cờ
 
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên
 
Có đầm ngào ngạt hương sen
 
Ếch con học nhạc dế mèn ngâm thơ
 
Dù đi xa thật là xa
 
Chẳng đâu vui được như nhà của em.