Câu đố về thức ăn:

Em thường diện áo màu xanh
Đám cưới, đám hỏi sao đành quen em?