Một bầy cún nhỏ

Nhúc nhích nhúc nhích

Mở mắt chưa lên

Bò lăn bò lết

 

Lông màu kem sữa

Thêm màu cà phê

Trắng như đậu hũ

Úi chà, cưng ghê!

 

Cả ngày suốt ngủ

Hổng thèm đi chơi

Bé vào bé nựng

Kêu ư ử thôi

 

Bé vui ghê lắm

Bảo mình có "em"

Xí phần chăm sóc

Bộn rộn lắm nghen!

 

Nào lo "em" lạnh

Nào sợ "em" lăn

Canh "em" bú tí

Bảo vệ chỗ nằm

 

Một ngày bầy cún

Mở mắt tròn xoe

Nhìn bé trìu mến:

"Cảm ơn Chị nghen!"