Câu đố về động vật:

Được khen chăm chỉ làm ăn
Ở đâu hoa đẹp thì lăn thân vào
Là con gì?