Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đứng đầu hiệp “Hội Duy Tân
Đưa người sang Nhật, tiến hành Đông Du?