Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Đứng đầu coi sóc công ty
Điều hành người việc, từ trong ra ngoài?