Bé đi nhà hàng

Thích ơi là thích

Nào cá, nào tôm

Nào cua, nào ghẹ

Đây món bé thích

Kia món bé mê

Bé ăn no nê

Chẳng cần nhắc nhở

Ăn xong đứng dậy

Cùng mẹ ra về

Miệng vẫn cười mê

Thích ơi là thích...