Bê mặc áo vàng
Chạy theo gót mẹ
Đôi chân lanh lẹ
Vừa nhảy vừa đi
 
Bê nhảy điệu gì
Đố ai biết được
Gặp đám cỏ mượt
Miệng hát bê hê
 
Mẹ bò mải mê
Roạc rào gặm cỏ
Mẹ ăn để có
Sữa ngọt cho bê
 
Bê nằm lắng nghe
Tiếng đàn bác gió
Hòa tiếng gặm cỏ
Của mẹ, vui ghê!