Câu đố về các loài động vật:

Đời lênh đênh sóng nước
Mình to bằng chiếc nơm
Mang theo bị bên mình
Bắt tôm cá thật hay?