Em dán được cái hoa

Cô cho mang về nhà

Nói rằng: " Con biếu mẹ"

Quà ngày tết tháng ba"

Xoa đầu em mẹ bảo:

" Con dán đẹp thế à?

Mẹ cảm ơn cô giáo

Dạy con tặng mẹ hoa".