Tàu anh lướt sóng khơi xa

Biển bằng là bạn, trời cao là nhà

Chở hàng, đưa khách gần xa

Cá tôm đầy ắp, tàu ta trở về???