Câu đố về đồ vật:

Đầu thì trọc lóc
Tóc mọc ở trong
Hai dây lòng thòng
Có trong nhà bạn?