Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Một tay cướp lấy nhà Lê
Lập ra triều Mạc, tranh Nam Bắc triều?