Có ngọc mà ôm trong lòng,
Áo ngoài xấu xí, bên trong sặc màu,
Ngại ngùng chẳng dám đi đâu,
Biển, song nước lặng, ao sâu ẩn mình

Có ngọc mà ôm trong lòng, Áo ngoài xấu xí, bên trong sặc màu, Ngại ngùng chẳng dám đi đâu, Biển, song nước lặng, ao sâu ẩn mình