Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Đố ai nêu lá quốc kỳ
Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời
Yếm, khăn đội đá vá trời
Giặc Tô mất vía, rụng rời thoát thân?
(Là ai?)