Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Đố ai khởi nghĩa Thái Nguyên
Giữa nơi doanh trại, cướp quyền chỉ huy
Pháo Sơn gặp bước gian nguy
Ngang nhiên tuẫn tiết chỉ vì non sông?
(Là ai?)