Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đố ai khởi nghĩa không thành
Lâm Thao tử tiết cho đành chí trai?