Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tỉnh gì sông Mã, Hàm Rồng
Cầu như dải lụa, sống gầm sóng cao?