Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Đi từ miền núi về xuôi
Tôi mang vị ngọt dâng đời mải mê.
Nuôi cây trái suốt đường đi
Tôi mang tiếng nói thầm thì người ơi!
(Là gì?)