Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Đêm thì em ghé trời tây 

Sáng ra đứng sẵn phương Đông chờ người?