Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Đêm đêm dưới ánh đèn mờ
Con tằm buông kén nhả tơ cho người?