Câu đố chữ gì:

Để nguyên thăm thẳm màn đêm
Khi huyền kết bạn bỗng nhiên sáng bừng?