Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Từ "Chiều" hôm ấy ra đi
Giang hồ tứ chiếng, ba kỳ dấn thân
"Chân trời cũ" đã xa dần
Nhớ về "dĩ vãng" thanh bần bơ vơ
Bạn cùng sông nước bến bờ
"Hoa xuân đất Việt" nên thơ dịu hiền
Cầm tay "Cô gái Bình Xuyên"
Viết câu chuyện mới "Chị Yên" tặng người
Bút danh tên thật buồn cười
Nghe như keo dán cuộc đời nhà văn.
(Là ai?)