Câu đố về các nhạc cụ:

Cong queo là cái kì cò
Kéo đi, kéo lại thì co kì cùng
Trên trời đồng điếu, chỉ vàng
Dưới thời lỗ miệng lòng chàng thương cô.
(Là đàn gì?)