Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Đất đen sao lại gọi vàng
Anh đi khai thác để mang vàng về?