Câu đố về các loài động vật:

Đằng trước có quả ớt
Đằng sau mang con dao?