Câu đố về động vật:

Đã sinh ra kiếp người lùn
Lại còn ghẻ lạnh với con sinh thành,
Gan lì đứng trước lôi đình
Bao nhiêu nước dội đầu mình bằng không.
(Là con gì?)