Là yên ắng, là trong xanh

Thanh nhàn, thanh vắng, thanh bình, thanh nhiên...

Nhẹ nhàng: thanh thoát an nhiên

Tâm hồn trong sạch: thanh liêm, thanh bần.

 

Ngọt ngào mới mẻ: thanh tân

Trẻ trung sôi nổi: thanh xuân tuổi đời

Tiếng tăn uy tiếng ngời ngời:

Thanh danh, thanh thế một đời vang xa

 

Tang tình thanh nhạc ngân nga

Bữa cơm thanh đạm: tương cà muối dưa

Đánh tan mọi mối nghi ngờ:

Thanh minh chuyện vỗn xa xưa hiểu lầm.

 

Thanh còn... thanh điệu, thanh âm

Lại thêm thanh bổng thanh trầm xuống lên

Từ thanh quản sẽ vang rền

Giọng rè hoặc giọng ru êm dạt dào.

 

Gươm dài, nhọn, mỏng: thanh đao

Thanh bằng thanh trắc thấp cao nhịp nhàng

Sắc huyền hỏi ngã nặng ngang:

Sáu thanh tùy lúc mà đan chữ vào.

 

Thanh còn nhiều nghĩa hao hao:

Thanh tú, thanh nhã, thanh cao dáng người

Thanh cao, thanh khiết đi đôi

Thanh bạch, thanh thản suốt đời chứ sao!