Câu đố về các loài động vật:

Con gì vốn có biệt tài
Nuôi con trong túi, nhảy dài chẳng rơi?