Câu đố về vật dụng:

Con gì đầu cũng như đuôi
Long đong lật đật ngược xuôi chạy hoài
Là con gì?