Câu đố tổng hợp:

Con gì trăm ngả vẫy vùng
Nghìn năm vẫn hội về cùng một nơi
Là con gì?