Câu đố về động vật:

Con gì to nhất biển khơi
Tên ở rừng núi thân nơi sóng gầm
Là con gì?