Câu đố con gì:

Con gì như cánh hoa tươi
Thích bay, thích múa, rong chơi tối ngày?